top of page

Shizuoka Rokin 70th anniversary
logo / poster

photo : shinichi koshio

bottom of page