taisho pharmaceutical

lipovitan fine precious

poster

 

photo : hisadomi kentaro